บทความที่ 2: พลังงานทางเลือก นวัตกรรมทางรอดใหม่ที่คนไทยก็คิดได้

  การใช้พลังงานทางเลือกของไทย ถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้น นโยบายด้านพลังงานขึ้นอยู่กับภาวะการเมือง การดำเนินนโยบายไม่ต่อเนื่อง การเข้าไปส่งเสริมเอกชนพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานควรทำอย่างจริงจัง จะทำให้สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่นำมาใช้จริงได้ ขณะที่นโยบายพลังงานทางเลือกของไทยที่ผ่านมา การแก้ปัญหายามเกิดวิกฤตราคาน้ำมันก็ยังคงซ้ำซากอยู่ เมื่อราคาน้ำมันแพงก็รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด คิดค้นพลังงานทางเลือกมาทดแทน ครั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำก็ล้มเลิกโครงการ พอเกิดวิกฤตใหม่ก็ปัดฝุ่นขึ้นใหม่อย่างนี้เรื่อยๆ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพลังงานทดแทนสำหรับภาคขนส่ง
อีโคคาร์  ควรเร่งให้มีการผลิตทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เพื่อทั้งตลาดในประเทศและประเทศสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Ares, AFTA) เนื่องจากอีโคคาร์กินน้ำมันน้อย และปล่อยมลพิษต่ำ
แก๊สโซฮอล์  การใช้แก๊สโซฮอล์ (gasohol) ที่ผสมเอทานอลร้อยละ 20, อี 20 ทั่วประเทศ น่าจะทำได้ ถ้ามีมาตรการส่งเสริมการผลิตเอทานอล ให้มีปริมาณพอสำหรับ อี 20 และควรยกเลิกการใช้เบนซิน 91 และ 95 ในที่สุด
การใช้แก๊สโซฮอล์ อี 85 ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม เนื่องจากยังมีจุดอ่อนที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจะได้พลังงานสุทธิต่ำ และยังมีปริมาณไม่พอ ปริมาณอัลดีไฮด์จากการเผาไหม้จะสูงขึ้นมาก และประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่ใช้เครื่องยนต์ อี 85 จึงอาจสร้างปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ
การกลั่นเอทานอลให้เข้มข้นในระยะต้นด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มีการพัฒนาแล้วในประเทศ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์
ไบโอดีเซล  เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซล รุ่นยูโร 4 ใช้น้ำมันน้อยและปล่อยมลพิษน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน จึงควรเร่งส่งเสริมการใช้ บี 5 ทั่วประเทศ โดยการขยายผลผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น เช่น สบู่ดำ ซึ่งมิได้เป็นพืชอาหาร เพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล ทั้งโดยพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) และการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification,GM)
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ  สนับสนุนการนำเข้ารถยนต์ไฮบริด (hybrid) ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ดัวยการลดภาษีให้ต่ำพอ , ส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฮบริด แบบปลั๊กอิน ( plug-in) ในประเทศ , ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน ในประเทศ , ศึกษาความเหมาะสมของเซลเชื้อเพลิงในระยะยาว,เปลี่ยนโครงสร้างภาษีรถยนต์โดยใช้การกินน้ำมันและปริมาณมลพิษที่ปล่อยเป็นหลัก , กำหนดภาษีคาร์บอน เพื่อนำมาสนับสนุนพลังงานทางเลือก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
– หนังสือ Transport Management ,Transportation Strategy,ประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษที่ 12 ,แบตเตอรี่เก็บพลังงานแห่งอนาคต,http://oilsolution.net/solution/001.htm,http://www.motortrivia.com/section-bizzes-news-02/362-gm-master-stroke/gm-master-stroke.html

Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: